Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń mieszkańców zainteresowanych wykonaniem na ich działkach przydomowych oczyszczalni ścieków


Informujemy, iż Gmina Błaszki zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w planowanym naborze wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu ,,Gospodarka wodno - ściekowa”.

            W związku z powyższym informuję mieszkańców zainteresowanych wykonaniem na ich działce przydomowej oczyszczalni ścieków o możliwości składania do Urzędu Miejskiego w Błaszkach deklaracji udziału w przedsięwzięciu. Wzór deklaracji oraz Regulamin udziału w projekcie pn.,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błaszki” określający podstawowe zasady i warunki realizacji zadania są dostępne w Urzędzie Miejskim       w Błaszkach pok. nr 15 i na stronie internetowej Gminy Błaszki w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakładce: Statuty, Regulaminy, Programy.

            Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków uzależniona jest od pozyskania przez Gminę Błaszki dofinansowania zewnętrznego. W przypadku jego uzyskania planowane jest wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ok. 100 lokalizacjach. Liczba ta podyktowana jest ograniczonymi możliwościami finansowania inwestycji. Deklarację udziału w projekcie mogą składać tylko Ci  mieszkańcy, którzy nie mają możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji zbiorczej.  Mieszkaniec zainteresowany udziałem w przedsięwzięciu musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości ( właściciel). Koniecznym warunkiem udziału w projekcie będzie również dokonanie wpłaty wkładu własnego do projektu w wysokości 3 500,00 zł. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń związanych z funkcjonowaniem 336 szt przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych przez Gminę Błaszki przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 oraz WFOŚiGW w Łodzi w latach 2012-2013 informuję, iż preferowane będą zgłoszone lokalizacje na glebach lekkich i przepuszczalnych, które warunkują prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie urządzeń oraz nieruchomości zamieszkałe na dzień złożenia deklaracji.

            Deklarację udziału w przedsięwzięciu należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Błaszkach Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki pok. nr 8 ( sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji formalnej deklaracji, ich liczba przewyższy planowaną ilość, o udziale w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, pok. nr 15od pon. do pt. w godz. 7.30- 15.30 lub pod nr telefonu: 43 829 09 54.

 

Pliki do pobrania

23‑05‑2019 10:16:49
Dokumenty:
Plik doc Regulamin udziału w projekcie.doc
23‑05‑2019 10:17:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin udziału w projekcie.pdf
23‑05‑2019 10:17:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Deklaracja udziału mieszkańca w przedsięwzięciu.odt
23‑05‑2019 10:17:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Deklaracja udziału mieszkańca w przedsięwzięciu.pdf
23‑05‑2019 10:17:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Krymarys , w dniu:  23‑05‑2019 10:13:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  23‑05‑2019 10:13:57
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2019 10:19:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie