Zgromadzenia


Zgodnie z art. 22. 1.Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- tel. 43 829 09 31 w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.30, na numer fax: 43 829 09 32

- adres poczty elektronicznej:  urzad@blaszki.pl

Informacja o zgromadzeniu - 09.09.2022

08‑09‑2022 14:20:53

W dniu 9 września 2022 r. od godz. 18.30 do godz. 20.30 odbędzie się zgromadzenie w ciągu drogi nr 12 na wysokości Centrum Kultury w Błaszkach - Lubanów 27.

Trasa przejścia - droga krajowa nr 12.

Przewidywana liczba uczestników - 100 osób.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Jeziorski
email: pawel.jeziorski@blaszki.pl
, w dniu:  05‑03‑2018 13:41:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl
, w dniu:  05‑03‑2018 13:41:29
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2022 14:23:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie