Zgromadzenia


Zgodnie z art. 22. 1.Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

- tel. 43 829 09 31 w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.30, na numer fax: 43 829 09 32

- adres poczty elektronicznej:  urzad@blaszki.pl

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Przemysław Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl tel.:-
, w dniu:  05‑03‑2018 13:41:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Przemysław Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl tel.:-
, w dniu:  05‑03‑2018 13:41:29
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2018 13:42:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie