Przynawanie Patronatu Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki


Patronat Honorowy

23‑07‑2015 13:20:00
Patronat Honorowy Burmistrza Błaszek to forma wyróżnienia przedsięwzięć, inicjatyw, wydarzeń i wydawnictw, które wzbogacając społeczne życie miasta, przyczyniają się do promocji Gminy Błaszki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku.
Z uwagi na dużą liczbę wniosków dotyczących przyznania wyróżnienia oraz szeroki zakres wsparcia i współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Błaszkach a organizatorami przedsięwzięć oraz chęcią podniesienia rangi wyróżnienia, współpracy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie wzajemnych zobowiązań - Burmistrz Błaszek wprowadził regulacje dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o przyznanie patronatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wytyczne do Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Błaszek

23‑07‑2015 13:22:00

Niniejsze wytyczne dotyczą działań promocyjnych, jakich oczekujemy od organizatorów przed, w trakcie i po realizacji projektu objętego Patronatem. Poniższe instrukcje pomogą w przygotowaniu prawidłowego planu działań promocyjnych, a także w zapewnieniu odpowiedniej promocji imprezy. Działania promocyjne podjęte przez organizatora powinny przyczynić się do możliwie najszerszego upublicznienia faktu, iż impreza odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Błaszek.
W przypadku przyznania Patronatu wnioskodawca zobowiązany jest do:
1. zamieszczenia herbu Gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na wszystkich materiałach promujących daną inicjatywę (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, broszurach, billboardach, banerach, gadżetach reklamowych, itp.);
2. zamieszczenia herbu Gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki na stronie internetowej danej imprezy, jeżeli taka zostanie przygotowana;
3. przekazania do Wydziału Rozwoju i Promocji wszystkich projektów materiałów graficznych (plakatów, ulotek, zaproszeń, broszur, billboardów, banerów, gadżetów promocyjnych itp.) promujących imprezę lub materiałów przygotowywanych w związku z realizacją danej imprezy w celu akceptacji;
4. w przypadku wręczania dyplomów lub certyfikatów laureatom projektu objętego Patronatem organizator zobligowany jest do zamieszczenia na nim informacji o Patronacie;
5. w przypadku broszur, wydawnictw książkowych powstających na potrzeby danego przedsięwzięcia przed, w trakcie i po jego realizacji - Wydziału Rozwoju i Promocji zastrzega sobie możliwość wykorzystania strony lub części okładki, na której umieszczone zostaną informacje o Patronacie oraz zamieszczenia materiału promującego gminę;
6. w przypadku projektów, w ramach których organizowane będą wszelkiego rodzaju spotkania, konferencje, imprezy, etc., w miejscach, w których będą się odbywały, organizator wydarzenia zobowiązany jest do zamieszczania informacji o Patronacie m. in. Poprzez: zapewnienie możliwości ekspozycji reklamy Gminy Błaszki oraz możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego. Informacje powinny znajdować się na dobrze wyeksponowanych banerach, roll - upach, siatkach, standach, etc. - wyprodukowanych na potrzeby projektu przez organizatora, wypożyczonych z Wydziału Rozwoju i Promocji;
7. informacje o przyznaniu Patronatu muszą być przekazywane również w formie ustnej przez prowadzącego imprezę;
8. organizator imprezy objętej Patronatem zobowiązany jest do przesłania zaproszeń do Burmistrza Błaszek;
- Osobą, która dokona akceptacji materiałów jest Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
- Wielkość herbu Gminy Błaszki z podpisem Burmistrz Błaszek i logotypu Aktywna Gmina Błaszki musi odpowiadać wymiarom innych logotypów, które będą umieszczane na danym materiale.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik zip Herb Błaszek
23‑07‑2015 13:37:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
761KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik zip Logo Aktywna Gmina
23‑07‑2015 13:36:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
87KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
343KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Przemysław Krymarys
email: lukasz.krymarys@blaszki.pl tel.:-
, w dniu:  23‑07‑2015 13:15:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Wesołowski
email: krzysztof.wesolowski@blaszki.pl tel.:(43) 829-09-56 fax: (43) 829-09-32
, w dniu:  23‑07‑2015 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2015 15:14:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie