Search:
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA BŁASZKI z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej
2015-05-20 15:12:32(90 KB)More...
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie II tury wyborów
2015-05-15 12:58:12(33 KB)More...
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
2015-04-22 14:25:35(60 KB)More...
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
2015-04-22 14:23:13(74 KB)More...
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego dla osób uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy i Miasta Błaszki
2015-04-22 14:22:26(66 KB)More...
Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczych (28 04 2015)
2015-04-22 10:27:07(258 KB)More...
ZARZĄDZENIE Nr 51/15 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-20 15:36:43(2499 KB)More...
Ogłoszenie o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych
2015-04-17 15:34:38(223 KB)More...
Głosowanie korespondencyjne w kraju w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-16 08:26:33(73 KB)More...
WYKAZ komitetów wyborczych, których pełnomocnicy uprawnieni są do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015-04-16 08:23:35(49 KB)More...
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. dopisywania do spisu wyborców
2015-04-16 08:22:26(208 KB)More...
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania
2015-04-16 08:19:40(77 KB)More...
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z dnia 7 kwietnia 2015 r.
o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015-04-10 11:31:58(98 KB)More...
UCHWAŁA NR 6/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej
2015-03-31 07:55:18(377 KB)More...
UCHWAŁA NR 5/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych
2015-03-31 07:53:46(452 KB)More...
UCHWAŁA NR 4/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie utworzenia inspekcji i określenia jej zadań
2015-03-31 07:54:02(1207 KB)More...
UCHWAŁA NR 3/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zadań i trybu pracy oraz informacji o składzie komisji
2015-03-31 07:54:14(1725 KB)More...
INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Sieradzu z dnia 24 marca 2015 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
2015-03-31 07:49:15(39 KB)More...
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015-03-26 12:55:36(536 KB)More...