Search:
Gmina i Miasto Błaszki


Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy i Miasta Błaszki
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 13
98-235 BŁASZKI
Telefon: (43) 829 24 91, 829 09 31
Fax: (43) 829 09 32
województwo: łódzkie
powiat : sieradzki
ESP (2012-08-20 07:19:03)

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), dostępna pod następującym adresem:

Adres ESP: http://gmblaszki.peup.pl/

 More...
Pozostałe serwisy www: (2014-06-25 08:15:10)
Serwisy www:
Serwis Ogłoszeniowy Gminy i Miasta Błaszki
Katalog stron Błaszki

Jednostki podległe:
Administracja Szkół i Przedszkoli w Błaszkach (BIP)
Centrum Kultury w Błaszkach (BIP)
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (BIP)
 More...


Elektroniczna Skrzynka Podawcza